Prosjekt
Årsrapport
Kunde
Veas
Diplom Visuelt 2016
Oppgaven

VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo og er Norges største renseanlegg. VEAS har som sin hovedoppgave å holde Oslofjorden ren.

Vår løsning

En ren fjord betyr at den er full av liv. I tidligere årsrapporter har VEAS vist dette via bla. fiskearter og skalldyrsarter som lever og trives i Oslofjorden, og forskjellige fangstredskaper som brukes for å høste de nevnte artene. Utgangspunktet for årets rapport er å ta dette et steg videre og vise de forskjellige menneskene som bruker Oslofjorden. Vi valgte å benytte Hilde Thomsen for å illustrere dette med sin karikerte og fargerike stil.