Prosjekt
Nordens største smartby-expo
Kunde
Nordic Edge
Oppgaven

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste arenaer for alle som er opptatt av teknologiske løsninger som gjør byer, hjem og bedrifter smartere.

Nordic Edge Expo består av både en konferanse og utstilling. På konferansen kommer toppnavn innen Smartby-sektoren fra Norden, Europa og USA. På messen møter du både multinasjonale giganter, små start-ups, smarte byer og offensive kommuner, som viser fram sine Smartby-løsninger og prosjekter.

Dette er konferansen og messen som myndigheter, bedrifter og forskningsmiljøer innen Smartby-feltet kan møtes og utveksle erfaringer, ideer og inngå samarbeid.

Vår løsning

Hey-Ho Let´s Go er medeier og fungerende markeds- og sponsoransvarlig for Nordic Edge, regionens store satsing på smartby-løsninger og prosjekter.